village le chat Ecuras Dordogne particuliere vakantiewoning informatie vvv koop kopen village le chat
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart
Village le Chat

www. VLC - Ecuras. infoVrienden Le Chat - Ecuras

met meer dan 10.000 bezochte pagina's in 2023Deze website wordt niet bedrijfsmatig onderhouden maar is puur een privé (hobby) project. Het staat daarmee los van "Village Le Chat", gemeente Écuras, of enig andere organisatie.


VLC-Ecuras behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving deze website te wijzigingen en/of veranderingen aan te brengen. Met aangeleverde informatie zijn wij heel blij en zullen wij, na een eventuele check, graag opnemen in deze website. 


Om een woning aan te kunnen bieden op onze "Te Koop" of "Verhuur" pagina vragen wij wel een kleine vergoeding. Hiermee bekostigen wij deze website.

 

Foto's en beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld om u als lezer een zo'n reëel mogelijk beeld te geven van de werkelijkheid. De foto's zijn NIET bewerkt en de teksten zijn naar eer en geweten geschreven. Toch zal er altijd de mogelijkheid bestaan dat u (kleine) afwijkingen aantreft. Tenslotte wordt er aan het park en de woningen onderhoud gepleegd.


De website bevat linkjes naar andere websites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden, zoals makelaars, het Le Chat beheer / Village Le Chat, KLM, Transavia, Easyjet, Ryanair, luchtvaartmaatschappijen, busvervoerders, restaurants, woningeigenaren en veel meer. Over deze websites hebben wij geen enkele zeggenschap, waarvoor wij dan ook geen enkele aansprakelijkheid kunnen dragen.


TOT SLOT. Laat ons weten wanneer wij inbreuk maken op uw persoonlijke rechten of de rechten van uw bedrijf. Wij zullen dan onmiddellijk de inhoud aanpassen. Zonder discussie.


Webmaster Peter